Új Ezredév Református Központ karcolat

A gyülekezet 1999-es megalakulásakor két érték birtokába került: a Negruzzi utcai, rozoga állapotú imaház volt az egyik, a másik a remény, hogy hamarosan kikerülhetünk innen és civilizált feltételek között élhetjük közösségi életünket.

Gazda István lelkipásztor a cimtár birtokában minden családot felkeresett, ezáltal elkezdődött a gyülekezetépités. Megalakult a Presbitérium, nem sokkal később a Kórus és a Vasárnapi iskola. Az imaházban nagy segitségünkre volt néhai Naggyörgy Ida, azaz, Iduka néni, aki önzetlenül, dijmentesen válallta a takaritást, fűtést és kántorizálást.

A Presbitérium gondnoka Makkai Zoltán lett, a Kórust Szabó Gabriella zenetanárnő vállalta magára, a Vasárnapi iskolát Kovács Ibolya és Makkai Barbara tanitónők vezették. Igen gyorsan megalakult a közmunkázó közösség, amelynek kik lettek volna a tagjai, ha nem elsősorban a presbiterek és baráti társaságuk? No meg a lelkipásztor maga. Közmunkával használhatóvá tettük az imatermet, barátságosabbá az udvart, újraépitettük az életveszélyes keritést. De olyan régi, korszerűtlen, dohos ez az épület, hogy folyamatosan, a jelenlegi helyszinre való elköltözésünkig javitani kellett valamit, munka mindig bőven volt.

Az épitkezést végigkövette a Kút cimű gyülekezeti lap, amelyet Gazdáné Mátyus Melinda szerkesztett, aki az Új Ezredév Egyházközség második lelkipásztora volt 2000 és 2004 között. Ünnepeken rendhagyó, szabadtéri istentiszteleteket szerveztünk, a gyülekezet lelkipásztora vendéglelkészeket hívott ezekre az alkalmakra. A konfirmációkat is szabadtéren, a templomfödémen tartottunk, sőt, egy fiatal pár is örök hűséget esküdött a kopár betonfelületen.

A Presbitérium

A gyülekezet élén állt, kezdettől fogva. Nem hagyományos módon alakult, nem egy olyan gyülekezet választotta, amely előtt évekig példás, keresztyén életet mutathattak volna, hiszen a gyülekezettel teljesen egykorú a Presbitérium. Fordított sorrendben alakulgatott minden: presbiterek a gyülekezeti tagokkal együtt tanulták: mit jelent egy új gyülekezet élén szolgálni, beletanulni a feladatokba, segíteni a lelkipásztornak feltérképezni a híveket, közmunkázni az életveszélyes imaház biztonságossá tétele érdekében. A presbitereink utólag bizonyították be, hogy a megelőlegezett bizalmat megérdemelték.

Az első Presbitérium tagjai: Makkai Zoltán főgondnok, Bíró László Zsigmond gondnok 2021 márciusáig, Személy Klára, Bodnár Sarolta, Sepsi Béla, Furinda András, Vetési Zoltán, Bíró Tibor.

Pótpresbiterek: Péter Enikő és Madaras Béla. Azóta is töretlen ez a közösség, ha nem is presbiterként, de gyülekezeti tagként majdnem mindenki örömmel szolgál, résztvesz különféle tevékenységeinkben.

Péter Enikő férjével és kislányával Magyarországon él, tőle is érkeznek hírek, az ő házasságkötésük a templomfödém csupasz terében volt és mint ilyen, egyedi alkalom volt, mindannyiunk számára rendkivüli élmény.

Akik az évek során még Presbíteri tisztséget viseltek: Bodnár Sarolta, Cioráné Csepei Erzsébet, Fazekas András, Dózsa Sámuel, Dr. Kása József, Oláh István, Szabó Csaba-Oliver presbiter és gondnok (2022 május - 2024 január), Szabóné Szávits Gabriella, Szép Mózes, Szórád István, Viczéné Ciolac Éva.

A jelenlegi Presbitérium: Makkai Zoltán főgondnok.

Presbiterek: Bíró Tibor, Fazekas Mária, Isopescuné Tóth Emma, Kovács Ibolya, Lehőcz László, Palicsák Ilona, Szabó Dezső, Szép Mózes, Téglásy Sándor-Gábor, Vetési Zoltán.

Pótpresbiterek: Erdei Lajos-Árpád, Furinda András.

Ennek a Presbitériumnak is rendhagyó feladatai vannak: szintén egy mozgásban lévő gyülekezet élén áll, egy olyan gyülekezet élén, amely egy nagyobb közösségért, a bánsági magyarságért áldozatokat hoz. Az épületeggyüttes alakul, ez természetszerűen visszahat közösségünkre. Hol a határ a gyülekezeti élet és a magyar kulturális és közösségi élet között?

Ha szeretnénk, hogy minél színesebb és mozgalmasabb élet alakulhasson a Bega parti épület falain belül – támogathatjuk a közösséget, téglajegyek vásárlásával, részvételünkkel vagy akár fizikai segítséggel. Mindenki megtalálhatja a maga eszközeit.

Egyházi turisztikai kiadványaink

Három szines, tájékoztató jellegű, hiánypótló  kiadványt jelentettünk meg az úniós épitkezés másfél éve alatt.

  • Egyházi turisztikai útvonalak
    Temes megyében
  • Vallási turisztikai útvonalak
    Csongrád megyében
  • Új egyházi turisztikai helyszinek
    Temes és Csongrád megyében

KÚT

1999-től jelenik meg a KÚT cimű gyülekezeti lapunk, Gazdáné Mátyus Melinda lp. szerkesztésében, a tördelés Makkai Zoltán gondnok munkája volt. Évi hat számmal jelentkeztünk. Lapunk a gyülekezeti élet és épitkezés krónikája elsősorban, de hitépitő irások, valamint a kulturális megemlékezésekre reflektáló cikkek is szép számban jelentek meg folyamatosan.

A KÚT második korszaka az úniós forrásból történő épitkezés szakasza, amikor két nyelven, magyarul és románul, az épitkezést körülölelő projekteket kisérte figyelemmel a lap, ezekről – is – tájékoztatott, ökumenikus szellemben. Ezidőben a tördelő Farkas Melánia.

Más kiadványaink

Ezenkivül három leporellót is szerkesztettünk - nyomtattunk, egy adakozásra kérő, két oldalas ívet, egyet, amely az aukción szereplő képzőművészeti alkotások katalógusa, valamint egy rövid bemutatkozó jellegű kiadványt a 2014-es F épület avatási alkalmára.