Új Ezredév Református Központ alaprajz

A temesvári reformátusságban 1989 utolsó hónapjaiban merült fel majdnem száz év után komolyabban a templomépítés gondolata. A Tőkés László ügyével szolidaritást vállaló egyháztagok, akik lelkipásztoruk vezetésével ellenálltak a kommunista szolgálatba szegődött püspöki önkénnyel, egyszerre maguk mögött érezték nemcsak a reformátusok és a magyarok, hanem a város román ajkú többségének és többi felekezeteinek a támogatását.

A szimpátiatüntetés diktatúraellenes népfelkelésbe torkollott. A Kondukátor megbukott, a város föllélegzett s szárnyra keltek a református álmok is.

A hivek TEMPLOMOT akartak, fehéret, TORNYOSAT, amelyet mindig szerettek volna, de a mostoha történelmi körülmények között mindaddig nem építhettek meg. Templomot, amely úgy állít jelt a forradalomnak, hogy eközben a jövőt szolgálja.

1996-ban az akkori városvezetés telket adományozott az egyháznak. Makovecz Imre világhírű építész elkészítette a szimmetrikus épületegyüttes látványterveit. 1999 tavaszán Gazda István lelkipásztor vezetésével megalakult az Új Ezredév Egyházközség, amelynek Presbitériuma fölvállalta ennek a nagyszabású tervnek elkezdését. A hívek egy emberként álltak a kezdeményezés mögé. Munkával, adományokkal és sok-sok imádsággal szolgálták közös ügyünket. Ugyanezt tették más vallású testvéreink is. Mindvégig magunk mögött tudtuk Tőkés László püspök támogatását.

Sok lehetséges eszközt megragadtunk. Például: képzőművészeti aukciókat is szerveztünk. Felkérésünkre a művészek – magyarok és románok egyaránt – alkotásaikat kínálták fel, hogy azokat árverésen értékesítve építkezésünk hasznára fordíthassuk. Megfigyelhető, hogy e látványilag és rendeltetését tekinve is rendkívüli épületegyüttes mögé sokan fölzárkóztak. Olyan szolidarítás alakult ki, mely meghaladta a felekezeti és nyelvi korlátokat.

Az épitkezésről

 

Amikor elkezdtük az épitkezést, ma már fenőtt három-négyéves kisgyermekek szavaltak szabadtéri istentiszteleteinken.

Kezdettől a lelkipásztornak komoly segitséget jelentett Dr. Földváry Attila szakmai támogatása és intenziv munkája.

Az első kapavágásra 1999. november 3-án került sor. Főként az első Orbán Kormány támogatásával többnyire elkészítettük az épülettestek alapjait, illetve egyik szállásépületünket sikerült félkész formában tető alá hoznunk. 2013-ban HU-RO határon átívelő EU-s pályázatot nyertünk, amelyből a másik szállásépületünket fejeztük be. Ennek felavatása 2014. június 28-án történt meg.

2017 nyarától újabb lendületet nyert az építkezés. Határon átnyúló (RO-RS) egyházzenei tematikájú EU-s pályázatot sikerült megnyernünk a Szórvány Alapítvány segítségével. Ebből sikerült felépítenünk a Kamara Koncert épületünket, amelyet 2019 május 26-án avattunk.

Ezzel egyidőben a Magyar Kormány is segítségünkre sietett, amikor 2017 decemberében és a következő év tavaszán jelentős összegű támogatást nyújtott. Ebből először a HU-RO-s pályázatból elkészült ökumenikus szárny alagsorában tudtuk megvalósítani régi álmunkat: a Magyar Klubot, majd a már régen tető alatt álló szállásépület szobáit falakkal elválasztani, készre munkálni, felszerelni és bebútorozni. E szárnyban nyolc vendégszobát alakítottunk ki a már meglévő öt mellé.

A kormánytámogatás oroszlánrészét a TEMPLOM, mint a Központ fő elemének felépítésére fordítottuk. Ezt a két 40 méter magas toronnyal ékesített épületet sikerült felavatnunk 2019. december 15-én.

Tudatában vagyunk annak, hogy egy gyülekezetet egy épitkezés, mégha különleges és nemes rendeltetésű is – nem tarthat életben. Igyekezünk tehát élettel megtölteni a közösséget. Itt az épülő központ először elkészült szárnyában 2009-től tartottuk már istentiszteleteinket. A Magyar Klubban számos kultúrális eseményt bonyolítunk le, Koncertermünkben a zenei élet kap otthont. A templom alagsorában rendezvénytermünk van már, amely 130 személy befogadására alkalmas, a folyosókon képzőművészeti kiállítások fognak méltó helyt kapni.

A Központ hiányzó épületteste a Konferenciaépület. Ennek még csupán az alapját ástuk ki. Alagsorában Magyar étterem fog működni, emeleti szintjén Magyar könyvtár, olvasóteremmel.

Köszönjük a Magyar Kormány eddigi támogatását és reméljük, hogy egy év múlva teljesen befejezhetjük az Új Ezredév Református Központot.

                                                                                                                       Gazda István
                                                                                                                          lelkipásztor

Gyülekezetünk krónikája - a lelkészi jelentések

Gyülekezetünk tagjaival és az érdeklődőkkel szívesen osztjuk meg a nálunk történteket, hogy minél jobban beleláthasson mindenki a nálunk zajló élet sokszínűségébe. Ennek talán leghűbb és legrészletesebb lenyomatai a presbitérium által jóváhagyott és a gyülekezeti közgyűlés által évente elfogadott lelkészi jelentések.

Céljaink

A Református egyházban hit és kultúra mindig együtt járt, a Reformáció óta. Miután jobbára nem anyanyelvi közegben él református népünk nagy hányada, egyházunk közéleti és – főképpen - kulturális szerepe újból erősödött, jogosan. Ehhez a szolgálathoz szeretnénk társulni. A hitépités mellett kulturális alkalmakat is szeretnénk teremteni Temesvár és a bánsági magyarság számára. Zene, képzőművészet, klubtevékenységek, gyermekprogramok - ezek mind szerepelnek céljaink között és kiegészitik a gyülekezetépitést.

De: Ha Isten velünk – kicsoda ellenünk?